Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2013

1919 7c11
Reposted fromdeviate deviate viamrsmean mrsmean
1961 e7b2
Reposted fromboro boro viamrsmean mrsmean
radioactiv
może to był sen, który wypadł mi z rąk.
— J.Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamrsmean mrsmean
radioactiv
2131 b4f3
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamefir mefir
5049 e529 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamefir mefir
radioactiv
I nieważne,
że oddałbym tyle,
żeby Cię dotknąć
Na końcu i na początku
jest samotność
— Jamal - Defto
Reposted fromsheisthunderstorms sheisthunderstorms viamefir mefir
radioactiv
Szczęście to najpierw odwaga.
— 'Trzy metry nad niebem'
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamefir mefir
radioactiv
7011 83a1
Reposted fromczekoladowykoktajl czekoladowykoktajl viamefir mefir
radioactiv
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne viamefir mefir
radioactiv
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
Reposted fromlabellavita labellavita viamefir mefir
radioactiv
7007 3645 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamefir mefir
radioactiv
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
0516 0fdc
Reposted fromkendrasue94 kendrasue94 viamefir mefir
2919 8389
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamrsmean mrsmean
radioactiv
radioactiv
0526 c7a0
Reposted fromlenka024 lenka024 viamrsmean mrsmean
radioactiv
6175 d0fb 500
Reposted frommrsmean mrsmean
radioactiv
8382 d49f
Reposted fromsavallah savallah viasadstory sadstory
8855 e441
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viasadstory sadstory
radioactiv
- Malo takich dziewczyn jak ona ?
-Takich co czytają w parkach ? Takich co słuchają głośno smutnej muzyki , takich co czytają książki kilogramami , takich co wychodzą do sklepu w piżamie , takich co śpią na trawie gapiąc się w niebo , takich co kochają poezje , takich co imprezują do upadłego , takich co świetnie odnajduja sie w towarzystwie , a lubią być same , takich co są wredne , a przy tym tak kochane ? Wydaje mi sie, ze mało .
— nie mów o niej , ze jest jak kazda .
Reposted fromsadstory sadstory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl